Paulo Rogerio Vila Nova


Sammanfattning & Mål

Jag är en erfaren frontend-utvecklare med en särskild inriktning på React, Next.js, headless system och React Native. Jag är också bekant med flera CMS, inklusive WordPress, Prismic och Strapi. Förutom detta har min kompetensområde utökats till backend-utveckling, där jag arbetat med MongoDB, Node Express och Supabase. Jag har även erfarenhet av e-handel och betallösningar via Klarna, PayPal, Swish och Stripe, samt leveranslösningar via PostNord.
Med gedigen erfarenhet av flera JavaScript-ramverk såsom React, Next.js, jQuery och Ionic besitter jag en robust kompetens. Jag hanterar API:er skickligt, både med GraphQL (Apollo) och REST. Jag samarbetade också nära med SEO-avdelningen och hjälpte till med integrationen mellan Google Tag Manager, GA-4 i olika projekt. Min expertis omfattar både TypeScript och JavaScript. Jag har erfarenhet av att säkerställa att webbinnehåll är tillgängligt för alla användare, inklusive de med funktionsnedsättningar, genom att följa riktlinjerna för webbinnehållstillgänglighet (WCAG). Denna kunskap har hjälpt mig att designa och implementera digitala lösningar som både är användarvänliga och i linje med internationella tillgänglighetsstandarder. Jag har även erfarenhet av att skapa enhetstester med Jest samt implementera designlösningar med hjälp av SASS, SASS-moduler, TailwindCSS och CSS-in-JavaScript.

Kollegor uppskattar verkligen att arbeta med mig. Jag strävar alltid efter att ha positiv energi omkring mig, jag är hjälpsam när det behövs och delar generöst med mig av min kunskap. Jag prioriterar struktur i mina projekt och håller en hög kvalitetsstandard i min kod. Jag trivs i högpresterande team och bidrar till harmoni, men har också förmågan att arbeta helt självständigt. Som en entusiastisk lagspelare excellerar jag i tvärfunktionella samarbeten och ser till att mitt arbete ligger i linje med organisationens mål.


Personligt Brev

Arbetslivserfarenhetwork from home

2023 – nu
Senior Front-end Utvecklare - Techlove AB
♦ Stockholm
✎ Som konsult på Tecklove har jag deltagit i många intressanta projekt där jag använde mig av flera JavaScript-ramverk, inklusive React, Ionic, Next.js och jQuery. Jag har även erfarenhet av databasintegration via tekniker som Rest-API, Apollo GraphQL, Node Express, Axios och Mongoose. I mitt arbete med headless CMS-projekt använde jag mig av WordPress, PHP, WCAG, Next.js och TypeScript. Jag samarbetade med andra utvecklare i team men tog också ansvar för enskilda delar av projekt, vilket ibland innebar självständigt arbete. Jag återskapade design från Figma-layouter med hög precision och ledde frontend-teamet för att säkerställa kod av hög kvalitet som mötte kundens förväntningar. Bland mina uppgifter fanns även att implementera funktioner som medlemskapshantering, kategorisering, hotellbokningssystem, statistik och SEO-optimering.


2022 – 2023
Fullstack Utvecklare - Roy Agency
♦ Stockholm
✎ Som fullstack-utvecklare på Roy Agency deltog jag i flera utmanande projekt som omfattade både frontend och backend. Dessa var headless CMS, där jag designade och implementerade ett intuitivt gränssnitt för innehållsskapande och -hantering, med användning av Next.js för frontend-miljön. Under kodningen använde jag TypeScript, SASS-moduler, TailwindCss och CSS-in-JS, och jag använde GraphQL och Apollo för datahantering. När det gäller infrastruktur och drift använde vi DevOps-verktyg och Scrum, inklusive Docker devContainer. Jag hanterade också integrationer med externa API:er med hjälp av Axios och Mongoose. Dessutom var jag involverad i integrationsprocessen mellan GitHub och Vercel för applikationsdistribution. Utöver dessa uppgifter övervakade jag även underhållet och utvecklingen av flera WordPress-projekt.


2021 – 2022
Senior Front-end Utvecklare - Techlove AB
♦ Stockholm
✎ Som konsult på Tecklove har jag deltagit i många intressanta projekt där jag använde mig av flera JavaScript-ramverk, inklusive React, Ionic, Next.js och jQuery. Jag har även erfarenhet av databasintegration via tekniker som Rest-API, Apollo GraphQL, Node Express, Axios och Mongoose. I mitt arbete med headless CMS-projekt använde jag mig av WordPress, PHP, WCAG, Next.js och TypeScript. Jag samarbetade med andra utvecklare i team men tog också ansvar för enskilda delar av projekt, vilket ibland innebar självständigt arbete. Jag återskapade design från Figma-layouter med hög precision och ledde frontend-teamet för att säkerställa kod av hög kvalitet som mötte kundens förväntningar. Bland mina uppgifter fanns även att implementera funktioner som medlemskapshantering, kategorisering, hotellbokningssystem, statistik och SEO-optimering.


2021 – 2021
Senior Front-end Utvecklare - Isobar AB
♦ Stockholm
✎ Under min tid som konsult på Isobar deltog jag i flera spännande projekt. Jag arbetade med teknologier som PHP, Javascript, jQuery, React, SASS, och HTML5 och hanterade både frontend och backend aspekter av utvecklingen. Jag säkerställde att vi upprätthöll en hög designstandard som uppfyllde kundens förväntningar. Dessutom använde jag .Net för databashantering och React som vår huvudsakliga frontend-utvecklingsmiljö. Utöver mitt arbete med utveckling, var jag också involverad i övergången från den äldre versionen av Google Analytics till den nyare GA4-versionen.


2018 – 2021
Front-end Utvecklare - WebExpress AB
♦ Stockholm
✎ Som frontend-utvecklare arbetade jag med projekt inom diverse sektorer – från gastronomi och medicin till bankväsende och e-handel. Jag implementerade betallösningar genom Klarna, Stripe och Swish, samt hanterade leveransintegrationer med PostNord.
Min dagliga teknikstack inkluderade React, PHP, jQuery, CSS, SASS, WCAG, Gulp, Scrum, HTML5, RestAPI, Node Express, Mongoose och Git, med särskild expertis inom CMS som WordPress.


2017 – 2018
Front-end Utvecklare - Pigment AB
♦ Stockholm
✎ Under denna period deltog jag i flera projekt där jag använde teknologier som PHP, jQuery, SASS, Gulp, CSS, Javascript, React och HTML5, tillsammans med Git för versionshantering och distribution. Jag arbetade också med CMS, och designade och implementerade användarvänliga gränssnitt för innehållsskapande och -hantering. I samarbete med UX-designers var jag alltid uppmärksam på detaljer och säkerställde att varje projekt överensstämde med kundens fastställda riktlinjer.


2015 - 2017
Android utvecklare - VNTRS Consulting AB
♦ Stockholm
✎ Jag hade det övergripande ansvaret för att utveckla en applikation som utnyttjar Bluetooth Low Energy (BLE) för att koppla upp sig mot fläktar, fungerande som en fjärrkontroll. Under hösten 2016 fick jag fullt ansvar för Friendos Android-app. Jag introducerade bland annat en ny inloggningsmekanism till applikationen och skapade filterfunktioner för mer effektiv data- och informationssortering. Jag designade också skärmvyer för att hantera inbjudningar till evenemang inom appen, och implementerade många andra funktioner.


2014 - 2015
Android utvecklare - Infocar AB
♦ Stockholm
✎ Jag arbetade med en Android-applikation som bestod av en flerspråkig ordbok för mekaniker som arbetade med bilar. Applikationen översatte bildelar till fyra olika språk. Jag arbetade också med en Augmented Reality-prototyp.SchoolUtbildning

2015 - 2017
Front-end Utvecklare
♦ Nackademin Yrkeshögskolan
✎ Två års intensive utbildning med Html, Css, SASS, PHP, Javascript, React, Version hantering och MySql.


2013 - 2015
Java Programutveckling
♦ Nackademin Yrkeshögskolan
✎ Två års intensive utbildning med Objektorientering, MySql databas, JavaSE, JavaEE, UML diagram, REST-tjänster, problemlösning och felsökning i applikationer.Datorkunskaperdator kunskap

 • Html5
 • CSS / SASS
 • SASS-module / Css-in-Javascript
 • TailwindCSS
 • React
 • Next.js
 • WCAG
 • PHP
 • Javascript / JQuery / ECMA6 / Json / React.js
 • Typescript
 • CMS: Wodpress / Prismic / Strapi
 • WooCommerce / ACF
 • Headless projekt med Wordpress / Prismic
 • Ionic
 • Gulp / Git / GraphQl / Apollo
 • Docker
 • Versel
 • Figma / Zeplin / Adobe XD
 • MySql / Auth0 / Supabase Auth / Rest-Api
 • Node Express
 • MongoDB
 • Bootstrap
 • Photoshop / Illustrator / CorelDrawSpråkkunskaperlanguages

 • Svenska - goda kunskaper i tal och skrift
 • Engelska - goda kunskaper i tal och skrift
 • Portugisiska – Moderspråk
 • Spanska - goda kunskaper i tal